• Sản phẩm được gắn thẻ “Ống hút cỏ bàng”
0903455525
0903455525